Wat doen de audiciens en de audiologen?

Audiologie is een tak van de wetenschap die gehoor, evenwicht en aanverwante stoornissen bestudeert. Het paramedisch beroep wordt uitgeoefend door de audioloog en de audicien.

De audioloog onderzoekt en meet gehoor-en evenwichtsstoornissen in nauwe samenwerking met de neus-keel-oorarts. Aan de hand van verschillende testbatterijen bepaalt de audioloog of je normaal hoort of niet, welke delen van  het gehoororgaan getroffen zijn, in welke mate, … In geval van problemen of stoornissen worden de verschillende opties bekeken: medische behandeling door de nko-arts, hoortoestelaanpassing, (cochleair)  implant,…

Voor bepaalde personen met een gehoorverlies , auditieve verwerkingsstoornissen, tinnitus,… kan begeleiding door de audioloog met bijkomende hoortraining of  een integraal gehoorrevalidatieprogramma  noodzakelijk zijn. Interventie is mogelijk vanaf de heel jonge leeftijd tot de geriatrische populatie. Familiecounseling van de slechthorende of dove persoon maakt ook deel uit van de taken van de audioloog. De audioloog is ook een sleutelfiguur bij de vroege gehoorscreening bij baby’s. Evenwichtonderzoek en  vestibulaire therapie behoren ook tot het domein van de audioloog.

De audicien is een professional waar je terecht kan voor advies, aanpassing en follow-up van hoortoestellen, CI en andere hoorhulpmiddelen alsook  oor-en gehoorbescherming op maat.

Audiologen en audiciens staan ook in voor het voorkomen gehoorproblemen in het kader preventie- en sensibiliseringscampagnes en geluidsbeheer. Ze kunnen ook werken in het domein van het onderzoek m.b.t. gehoor en evenwicht.

Waar werken audiologen en audiciens?

Audiologen zijn werkzaam in nko-diensten in ziekenhuizen, poliklinieken en privépraktijken, in revalidatiecentra, multifunctionele centra, buitengewoon onderwijs Type 7, arbeidsgeneeskundige diensten en bedrijven, al dan niet in een multidisciplinair team. Zij kunnen ook werken als raadgevende expert bij overheidsdiensten. Audiciens zijn werkzaam in hoorcentra, medische centra en de industrie, in loondienst of als zelfstandig ondernemer. Audiologen en audiciens kunnen als productmanager werken in bedrijven die  hoortoestellen, hoorimplantaten, audiometrische toestellen en andere audiologische onderzoeksapparatuur verkopen en/of vervaardigen.

UCBA = Uitvoerend Comité van Beroepsverenigingen van Audiciens.
CEUPA = Comité Exécutif des Unions Professionelles d’Audiciens

Het UCBA-CEUPA is de overkoepelende organisatie die de 6 beroepsverenigingen van audiciens en audiologen vertegenwoordigt, opgericht op 18 oktober 1989.

Het UCBA-CEUPA behartigt de belangen van de beroepsgroep van audiciens en audiologen en heeft afgevaardigden in de:

 • NATIONALE OVEREENKOMSTENCOMMISSIE voor AUDICIENS van het RIZIV
 • FEDERALE RAAD PARAMEDISCHE BEROEPEN
 • TECHNISCHE COMMISSIE PARAMEDISCHE BEROEPEN

UCBA-CEUPA is lid van de AEA (Assocoation Européenne des Audioprothésistes), de huidige European Association of Hearing Aid Professionals en werkt samen met de wetenschappelijke vereniging B-AUDIO.

UCBA-CEUPA is tevens gesprekspartner van de FOD Volksgezondheid.

Onze leden

 • BVA-UPA: Beroepsvereniging van audiciens – Union Professionelle d’Audiciens
 • BVG-ABA: Belgische Vereniging Gehoorprothesisten- Association belge des Audiciens
 • NUAS- UNAS: Nationale Unie Audiciens – Union Nationale des audiciens
 • UBDA: Union belge des Diplomés en Audiologie
 • VBA: Vlaamse Beroepsvereniging Audiologen
 • VOAA: Vereniging Onafhankelijke Audiologen en Audiciens


Raad van bestuur:

 • Hans Van Bever: voorzitter
 • Dominique Jaspers: secretaris
 • Mark Laureyns: ondervoorzitter
 • Patrick Verheyden: ondervoorzitter
 • Kristin Hanssens: afgevaardigde klinisch audiologen
 • Caroline Diercxsens: schatbewaarder